Hiến máu

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2018

Hội đồng tuyển dụng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2018.

Xin mời quý vị xem danh sách chi tiết tại đây

Hội đồng tuyển dụng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)