Hiến máu

Phổ biến văn bản của Nhà nước về Văn hóa cơ quan và quy tắc ứng xử

Ngày 14/8/2019, Viện Huyết học - Truyền máu TW đã tổ chức Phổ biến văn bản của Nhà nước về Văn hóa cơ quan và quy tắc ứng xử.

Hơn 300 cán bộ, nhân viên tham dự chương trình

Chương trình tập trung vào các nội dung chính là Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh; Tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam.

ThS. Vũ Thị Hồng Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phổ biến các văn bản của Nhà nước về Văn hóa cơ quan và quy tắc ứng xử với những câu chuyện thực tiễn sinh động

Thực hiện kế hoạch của Bộ Y tế, Viện đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức triển khai; Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế; Thành lập các đơn vị chăm sóc "khách hàng”; Thực hiện nghiệm túc quy định trang phục của cán bộ y tế; Tiếp tục thực hiện "đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT; Duy trì, củng cố hòm thư góp ý; Triển khai các hoạt động hỗ trợ người bệnh; Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực; Tổ chức ký cam kết, thực hiện các nội dung cam kết. Qua các đợt Bộ Y tế trực tiếp kiểm tra, kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh của Viện luôn đạt kết quả cao, được Bộ Y tế đánh giá cao trong việc thực hiện kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Quy chế văn hóa công sở được ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/8/2007 nhằm mục đích xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Quy chế văn hóa công sở bao gồm các nội dung: Các hành vi bị cấm, các quy định về giao tiếp, ứng xử, trang phục, lễ phục, thẻ đeo…

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25/2/2014 đã quy định cụ thể các nội dung: Ứng xử khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao; Ứng xử với đồng nghiệp; Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân; Ứng xử của cán bộ y tế đối với người đến khám, người bệnh điều trị nội trú, người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến; Ứng xử của lãnh đạo, quản lý cơ sở y tế…

Các văn bản của Nhà nước về Văn hóa cơ quan và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế đã được quán triệt thực hiện tại Viện Huyết học - Truyền máu TW ngay từ khi các văn bản mới ban hành.

Trong quá trình thực hiện, Viện thường xuyên phổ biến, nhắc nhở để cán bộ, nhân viên thực hiện, đồng thời áp dụng các biện pháp khen thưởng, kỷ luật phù hợp, kịp thời đúng theo quan điểm chỉ đạo của Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW, đó là yêu cầu cán bộ nhân viên nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người hiến máu; Xây dựng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đạt chất lượng chuyên môn an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Trương Hằng (tổng hợp) - Ảnh: Lâm Tùng

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)