Hiến máu
Home / Tin tức

Hội thảo quản lý chất lượng và cung cấp sản phẩm có nguồn gốc từ Huyết tương khu vực Châu Á lần thứ IV

Tin tức

Như chúng ta đã biết máu và chế phẩm máu là một loại thuốc đặc biệt, chỉ được lấy từ người và chưa có sản phẩm sinh học thay thế. Các chế phẩm huyết tương lại càng là các dược phẩm đặc biệt, có giá trị về phòng bệnh, chữa bệnh.

Chi tiết »