Hiến máu
Home / Tin hiến máu

Thanh niên Việt Nam – Chung dòng máu Việt

Tin hiến máu

Nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 15/10 đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Thanh niên Việt Nam - Chung dòng máu Việt".

Chi tiết »