Hiến máu
Home / Tin hiến máu

Giọt hồng Xây dựng

Tin hiến máu

Ngày 20/10/2017, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Đoàn thanh niên Trường Đại học Xây dựng tổ chức thành công ngày hội hiến máu mang tên “Giọt hồng Xây dựng”.

Chi tiết »