Hiến máu
Home / Tin hiến máu

Tinh thần nhân ái ở nhiều đơn vị

Tin hiến máu

Bằng sự chia sẻ đầy trách nhiệm và tinh thần nhân ái luôn thường trực, nhiều đơn vị đã chọn hiến máu là hoạt động thường xuyên và tổ chức những mô hình, cách làm hiệu quả để tuyên truyền, vận động đông đảo người dân đến tham gia hiến máu.

Chi tiết »