Hiến máu
Home / Tin hiến máu

Hội nghị giao ban mở rộng công tác phối hợp Tuyên truyền vận động và Tổ chức hiến máu

Tin hiến máu

Để nhìn lại kết quả trong công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu 9 tháng đầu năm 2017, đồng thời tháo gỡ những khó khăn còn đang gặp phải và xây dựng kế hoạch tổ chức hiến máu năm 2018 ngày 20 tháng 9 Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Hội nghị tại thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc).

Chi tiết »