Hiến máu

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở lần II năm 2012

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của Viện Huyết học Truyền máu TW đã tiến hành nghiệm thu cho 3 đề tài: “Nghiên cứu kết quả chiến dịch truyền thông chuyển đổi hành vi về hiến máu ở 20 phường/xã tại Hà Nội năm 2010- 2011” (1), “Nghiên cứu thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi về hiến máu tình nguyện tại một số huyện vùng sâu vùng xa” (2), và đề tài “Nghiên cứu kết quả triển khai mô hình Tuyến phố hiến máu tại Hà Nội năm 2011” (3). Đây đều là những đề tài do Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu chủ trì thực hiện.


Các báo cáo viên đang trình bày đề tài của mình

Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra những nhận xét rất chi tiết để làm hoàn thiện và bổ sung đầy đủ cơ sở khoa học và tính thực tiễn của các đề tài. Ví dụ việc chọn mẫu nghiên cứu cần đảm bảo tính đại diện và ngẫu nhiên về mặt địa lý, lứa tuổi… Đối với đề tài số 1, hội động đề nghị cần phân tích rõ hiệu quả can thiệp của từng phương pháp truyền thông; hay như với đề tài số 3, nhóm nghiên cứu cần đối chiếu kết quả với các tiêu chuẩn chọn mẫu ban đầu.

ThS.Phạm Tuấn Dương, thành viên Hội đồng đang nhận xét cho đề tài

Tuy có những ý kiến đóng góp và bổ sung cho các đề tài, nhìn chung Hội đồng đánh giá cao và hoan nghênh những việc làm của Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu nói chung và đã được thể hiện qua các kết quả nghiên cứu cụ thể. ThS Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng khẳng định: “Thành công của đề tài chính là thành công của công tác vận động hiến máu.” Và như GS. TS Nguyễn Anh Trí từng nhấn mạnh: “Chỉ khi nào có phường/xã hiến máu, có khu phố hiến máu thì lúc đó hiến máu tình nguyện mới phát triển bền vững, mới không còn thiếu nguồn người hiến máu.”
Đây là lần nghiệm thu đề tài cấp cơ sở lần thứ 2 trong năm 2012.
Thanh Hằng

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)