Hiến máu

Thông báo Đào tạo liên thông đại học Kỹ thuật xét nghiệm Y học từ trình độ cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học năm 2013 - 2014

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT – BGD&ĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Công văn số 1915/BYT – K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe; Căn cứ Thông báo số 284/QĐ – BGD&ĐT ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013. 
 
Được sự đồng ý của Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc đào tạo liên thông đại học Kỹ thuật Y học từ trình độ cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học năm 2013 - 2014 cho cán bộ công tác trong lĩnh vực Huyết học- Truyền máu/ Xét nghiệm của các cơ sở y tế, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thông báo tới các đơn vị có nhu cầu đào tạo cho cán bộ chuyên ngành...
 
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Viện Huyết học - Truyền máu TW
 

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)