Hiến máu

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo tại Viện Huyết học - Truyền máu TW

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Viện Huyết học - Truyền máu TW xin thông báo kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo về chuyên ngành Huyết học - Truyền máu năm 2019.

Chi tiết xin tải nội dung tại đây.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương


Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)