Hiến máu

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 1286/HHTM - TCCB ngày 18/11/2019 của Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

Theo hướng dẫn về việc thông báo tuyển dụng viên chức tại Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT – BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019.

Xin mời xem chi tiết các thông tin dưới đây
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)