Hiến máu

Thông báo: Tuyển sinh các khóa đào tạo dịch vụ tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

 
Công văn Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo dịch vụ tại Viện Huyết học – Truyền máu TW
                                                                                                                                             tải về tại đây
Chương trình đào dịch vụ năm 2019 tại viện huyết học – truyền máu trung ương    tải về tại đây

 
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương


Đánh giá

Tuyệt!

Đánh giá: 4.9 (1 bình chọn)