Hiến máu

Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các danh mục cụ thể như: Gói vật tư tiêu hao gồm 327 danh mục; gói kit các loại gồm 11 danh mục; gói túi lấy máu gồm 9 danh mục (chi tiết xin xem các thông báo dưới đây).
 


 
www.nihbt.org.vn
 

Đánh giá

Tuyệt!

Đánh giá: 4.8 (1 bình chọn)