Hiến máu
Home / Thông báo

Thông báo: Hội thảo Quản lý chất lượng và cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ huyết tương khu vực Châu Á lần thứ IV

Thông báo

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với các đơn vị tổ chức 02 hội thảo: Hội thảo Quản lý chất lượng khu vực Châu Á và Hội thảo Quản lý chất lượng và cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ huyết tương khu vực Châu Á lần thứ IV

Chi tiết »