Hiến máu

30 ca ghép tế bào gốc được thực hiện tại Viện trong 6 tháng đầu năm 2018

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Viện, Khoa Ghép Tế bào gốc của Viện đã tiến hành được 30 ca ghép trong đó có 5 ca ghép từ nguồn Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng, đạt 50% kế hoạch đề ra của năm.

Một trong những quy trình xử lý mẫu TBG máu dây rốn cộng đồng tại Viện Huyết học - Truyền máu TW

Bắt đầu triển khai phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu từ năm 2006, đến 7/2018, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã ghép cho 331 ca bệnh, trong đó có 25 ca được ghép từ nguồn máu dây rốn cộng đồng. 
Bên cạnh đó, hoạt động tiếp nhận, lưu trữ mẫu Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng tại Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cồng đồng của Viện cũng đạt được những kết quả nhất định, tính đến thời điểm này, Ngân hàng Tế bào gốc của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận, xử lý và lưu trữ được 3.746 mẫu máu dây rốn, trong đó có 3.382 mẫu đã được làm xét nghiệm HLA độ phân giải cao. Các mẫu tế bào gốc máu dây rốn này đều đạt tiêu và sẵn sàng để ghép cho người bệnh phù hợp và có nhu cầu. Đặc biệt, trong số 3.382 mẫu được lưu trữ tại ngân hàng Tế bào gốc của Viện đã có 25 mẫu được ghép cho người bệnh. 

Bệnh nhân ghép tế bào gốc thành công chụp ảnh lưu niệm với các y bác sĩ trước khi ra viện

Theo TS.BS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng của Viện: Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cồng đồng của Viện được đánh giá là cơ sở duy nhất của Việt Nam cung cấp mấu Tế bào gốc để ghép đồng loài cho bệnh nhân không cùng huyết thống và cũng là đơn vị sử dụng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng để ghép cho người bệnh nhiều nhất trên cả nước tính đến thời điểm này. Bên cạnh đó, về chất lượng các mẫu Tế bào gốc đang lưu trữ tại Ngân hàng Tế bào gốc của Viện cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nhờ phương pháp ghép Tế bào gốc cũng như nguồn Tế bào gốc từ ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng của Viện mà đã có nhiều bệnh nhân mắc bệnh máu và cơ quan tạo máu có cơ hội được cứu chữa và trở về với cuộc sống bình thường.
 
Vương Tuấn

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)