Hiến máu
Home / Tấm gương người hiến máu

Những người kết nối, sẻ chia và lan tỏa yêu thương

Tấm gương người hiến máu

Có những người đã không quản ngại thời gian, hay những cung đường xa xôi, dù họ vẫn còn trẻ tuổi hay tóc đã điểm bạc, bất kể sớm hôm hay đêm tối, họ vẫn tận tụy khoác trên mình màu áo đỏ với tâm sáng ngời để hoàn thành sứ mệnh kết nối, sẻ chia và lan tỏa yêu thương.

Chi tiết »

4 người trong 1 nhà hiến máu 239 lần

Tấm gương người hiến máu

Gia đình ông Tuấn Anh có bốn thành viên nhưng thành viên nào cũng hiến máu rất nhiều lần. Cụ thể, ba ông Tuấn đã hiến được 55 lần, mẹ hiến được 43 lần, người anh hiến được 71 lần, đạt 76 đơn vị máu

Chi tiết »