Hiến máu
Home / Tấm gương người hiến máu

Sư thầy 64 lần hiến máu

Tấm gương người hiến máu

Không dừng lại ở con số 64 lần hiến máu, sư thầy Thích Thiện Anh luôn tâm niệm "còn hơi thở, mình còn làm lợi lạc cho đời”. Thầy cũng đã đăng ký hiến xác và hiến tạng.

Chi tiết »