Hiến máu

Chuyên luận năm 2005

Tên đề tài: Mô hình cung cấp máu tập trung
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Anh Trí, ThS. Trần Ngọc Quế
Ngày công bố: 31-01-2006
File đính kèm...

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)