Hiến máu

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Viện đã được Bộ Y tế nghiệm thu và công nhận kết quả

Trong những năm qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn là cơ sở dẫn đầu trong cả nước về hoạt động nghiên cứu khoa học. Mỗi năm có khoảng  40-60 đề tài cấp cơ sở được thực hiện; Viện cũng là cơ quan thực hiện hầu hết các đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước của chuyên khoa Huyết học - Truyền máu. Dưới đây là một số đề tài do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thực hiện đã được Bộ Y tế nghiệm thu và công nhận kết quả.
 
1. Đề tài NCKH cấp Bộ: "Nghiên cứu hiện trạng xét nghiệm huyết học, truyền máu tại bệnh viện các tuyến và biện pháp cải thiện chất lượng".
Chủ trì: PGS.TS.Nguyễn Anh Trí
 
Được công nhận kết quả theo quyết định số 1556/QĐ-BYT ngày 19/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
2. Đề tài NCKH cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng quy hoạch mạng lưới truyền máu ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020".
Chủ trì: GS.TS.Nguyễn Anh Trí - TS. Trần Quý Tường
 
Được công nhận kết quả theo quyết định số 1089/QĐ-BYT ngày 09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
3. Đề tài NCKH cấp Bộ: "Nghiên cứu phát hiện và quản lý Hemophilia dựa vào phả hệ gia đình các bệnh nhân đã được chẩn đoán tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương".
Chủ trì: GS.TS.Nguyễn Anh Trí
 
Được công nhận kết quả theo quyết định số 4679/QĐ-BYT ngày 27/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
4. Đề tài NCKH cấp Bộ: "Nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị bệnh suy tủy xương không rõ nguyên nhân".
Chủ trì: GS.TS.Nguyễn Anh Trí
 
Được công nhận kết quả theo quyết định số 4680/QĐ-BYT ngày 27/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
Ban biên tập
 

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)