Hiến máu

Báo cáo khoa học năm 2004

Tên đề tài: Hiệu quả sử dụng tủ lạnh yếu tố VIII sản xuất tại viện huyết học - truyền máu trung ương trong điều trị chảy máu cho bệnh nhân Hemophilia 

Tác giả: Đỗ Trung Phấn, Cung Thị Tý, Nguyễn Thị Mai, Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Lan, Phạm Tuấn Dương
Ngày công bố: 1/12/2004
File đính kèm...

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)