Hiến máu
Tên tiếng Việt: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
Tên tiếng Anh: National Institute of Hematology and Blood Transfusion
Viết tắt (theo tiếng Anh): NIHBT
- Trụ sở (hiện tại): Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Ðiện thoại: (024) 37.821.895
- Fax: (024) 38.685.582
- Email: vienhhtmtu@nihbt.org.vn