Hiến máu

Thông báo số 3 về việc Tổ chức Hội nghị khoa học về Tế bào gốc toàn quốc lần thứ IV tại Đồ Sơn – Hải Phòng

Được sự cho phép của Bộ Y tế tại công văn số7623/BYT-QT ngày 20 tháng 10 năm 2016, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị khoa học về Tế bào gốc toàn quốc lần thứ IV tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng với sự phối hợp của Hội Huyết Học - Truyền máu Việt Nam, các Trung tâm Huyết Học - Truyền máu, các chuyên khoa có nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong cả nước.
 
Trung tâm Đào tại và Chỉ đạo Tuyến – Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)