Hiến máu

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học về tế bào gốc toàn quốc lần thứ IV

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối tổ chức hội nghị khoa học về Tế bào gốc định kỳ hai năm một lần. Trong những năm vừa qua, Viện đã đăng cai tổ chức thành công các Hội nghị về Tế bào gốc trong nước và quốc tế, được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao và là cơ sở cho các chuyên khoa tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về Tế bào gốc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Năm 2017, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học về Tế bào gốc toàn quốc lần thứ IV tại Thành phố Hải Phòng với sự phối hợp của Hội Huyết Học - Truyền máu Việt Nam, các Trung tâm Huyết Học - Truyền máu, các Chuyên khoa có nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong cả nước.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)