Hiến máu
Home / Hội nghị hội thảo

Thông báo lần cuối về việc Tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2016

Hội nghị hội thảo

Được sự đồng ý của Bộ Y tế tại công văn số 544/BYT – QT ngày 26 tháng 01 năm 2016, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Huyết Học - Truyền máu Việt Nam, các Trung tâm Huyết Học - Truyền máu trong cả nước dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc tại thành phố Thanh Hóa…

Chi tiết »

Tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2016 (thông báo số III)

Hội nghị hội thảo

Được sự đồng ý của Bộ Y tế tại công văn số 544/BYT – QT ngày 26 tháng 01 năm 2016, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Huyết Học - Truyền máu Việt Nam, các Trung tâm Huyết Học - Truyền máu trong cả nước dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc tại thành phố Thanh Hóa.

Chi tiết »