Hiến máu
Home / Hiến máu

Hiến máu thể hiện một Chính phủ hành động

Tin hiến máu

“Trong thời đại mới, Chính phủ của chúng ta là một Chính phủ hành động. Việc tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo lãnh đạo, cán bộ… phải chăng đó chính là thể hiện một Chính phủ hành động vì lợi ích của nhân dân”.

Chi tiết »