Hiến máu
Home / Hành trình đỏ

Các tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Hành trình Đỏ đều đạt và vượt chỉ tiêu máu đề ra

Hành trình đỏ

Hành trình Đỏ đã tiếp nhận được trên 6.000 đơn vị máu, hầu hết các tỉnh hưởng ứng Hành trình Đỏ và tổ chức ngày hội hiến máu đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đặc biệt như Kiên Giang đạt gần 200% kế hoạch đề ra; Đắk Lắk đạt 150%...

Chi tiết »