Hiến máu
Home / Đào tạo - chỉ đạo tuyến

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khai giảng lớp đào tạo liên tục “Giải phẫu bệnh trong U lympho”

Đào tạo - chỉ đạo tuyến

Ngày 16/10/2018, Viện Huyết học - Truyền máu TW phối hợp với Văn phòng đại diện Công ty Hoffmann - La Roche Việt Nam đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo liên tục “Giải phẫu bệnh trong U lympho”. Dự kiến, lớp đào tạo diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại Viện Huyết học - Truyền máu TW.

Chi tiết »