Hiến máu
Home / Đào tạo - chỉ đạo tuyến

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người hiến máu”

Tài liệu văn hóa xã hội

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ – BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người hiến máu”;

Chi tiết »

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người hiến máu”

Thư viện

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ – BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người hiến máu”;

Chi tiết »

Thông báo tuyển sinh

Chương trình đào tạo năm

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Viện Huyết học – Truyền máu tw xin thông báo kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo về chuyên ngành Huyết học – Truyền máu năm 2017 (lần 2) như sau:

Chi tiết »