Hiến máu

Cập nhật các chương trình học bổng, đào tạo nước ngoài tháng 1-2017

Phòng Quản lý các Chương trình, Dự án & Đối ngoại thông báo và cập nhật các chương trình học bổng và đào tạo nước ngoài về huyết học, truyền máu và các lĩnh vực khác trong tháng 1-2017. Cán bộ quan tâm có thể liên hệ để biết thêm thông tin.
Phòng Quản lý các Chương trình, Dự án & Đối ngoại

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)