Hiến máu

Tin đặc biệt

Thông báo về Hội nghị quốc tế của Liên đoàn Hemophilia Thế giới năm 2020 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia từ 14-17/6/2020

Thông báo về Hội nghị quốc tế của Liên đoàn Hemophilia Thế giới năm 2020 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia từ 14-17/6/2020

Hội nghị quốc tế của Liên đoàn Hemophilia Thế giới là sự kiện lớn nhất trên toàn cầu dành cho cộng đồng rối loạn đông máu với hàng ngàn người tham dự là các chuyên gia y tế đầu ngành về rối loạn đông máu, những người làm vận động chính sách cho hemophilia, cùng với đại diện của các hội bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, v.v.

Chi tiết »

Bạn đọc

Tin tức

Tin hiến máu

Vì người bệnh

Tế bào gốc

Bài viết cảm xúc

Ảnh đẹp