Chương trình đào tạo Bác sỹ chuyên khoa I, II

 

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiến hành tổ chức các khóa đào tạo Bác sỹ chuyên khoa I và chuyên khoa II chuyên ngành Huyết học – Truyền máu cho các Bệnh viện trong cả nước.
 
1. Đào tạo BSCK cấp I chuyên ngành Huyết học - Truyền máu
- Bậc học: Sau đại học
- Chuyên ngành đào tạo: Huyết học Truyền máu
- Chức danh sau khi tốt nghiệp: Bác sĩ chuyên khoa cấp I Huyết học-Truyền máu.
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Hình thức đào tạo: tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp đại học y, thâm niên công tác liên tục trong chuyên ngành xét tuyển ít nhất 12 tháng (với trường hợp tốt nghiệp loại xuất sắc được tham dự xét tuyển ngay sau khi tốt nghiệp).
Tuổi đời không quá 45 đối với nữ và không quá 50 đối với nam, có đủ sức khỏe để học tập.
Các đối tượng ngoài biên chế nhà nước hoặc ngoài độ tuổi nói trên nếu có nhu cầu học tập phải đóng kinh phí đào tạo theo quy định của Nhà nước.
Người nước ngoài muốn học BSCKI tại Việt Nam, phải có đủ các điều kiện như trên và được Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng ý.
- Cơ sở đào tạo:  Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
- Bằng cấp:
Học viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng BSCKI chuyên ngành Huyết học – Truyền máu do Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội ký.
- Bậc học có thể tiếp tục: Bác sĩ chuyên khoa cấp II HHTM, Tiến sĩ HHTM.
- Phân bổ quỹ thời gian của khoá học
 

TT

Khối lượng học tập

Tổng số ĐVHT

Phân bổ ĐVHT

LT

TH

Tỷ lệ %

1.

Các môn chung

20

14

6

20

2.

Các môn cơ sở và hỗ trợ

10

6

4

10

 

Các môn chuyên ngành

66

28

38

66

3.

Thi tốt nghiệp

4

2

2

4

Cộng

100

50

50

100

     
* 1 đơn vị học trình tương ứng 15 tiết lý thuyết; 30 tiết thực hành tại phòng thí nghiệm; 45 tiết thực tập tại bệnh viện, cộng đồng.
  * Các tiết học thực hành thiết kế trong chương trình này đã được quy đổi tương ứng với 01 tiết lý thuyết.
2. Đào tạo BSCK cấp II chuyên ngành Huyết học – Truyền máu
- Bậc học: Sau đại học
- Chuyên ngành đào tạo: Huyết học – Truyền máu
- Chức danh sau khi tốt nghiệp: Bác sĩ CK cấp II Huyết học – Truyền máu
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng BSCKI, thạc sĩ hoặc BSNT chuyên ngành HHTM. Thâm niên theo qui chế và các qui định hiện hành. 
- Cơ sở đào tạo:  Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Bằng cấp:
Học viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng BSCKII chuyên ngành Huyết học - Truyền máu do Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội ký.
- Phân bổ quỹ thời gian

S

TT

Nội dung học tập

Đơn vị học trình

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Tỉ lệ (%)

1.

Các môn chung

6

3

3

6

2.

Các môn cơ sở và hỗ trợ

12

8

4

12

3.

Các môn chuyên ngành

56

25

31

56

4.

Luận văn và tốt nghiệp

26

13

13

26

Tổng

100

49

51

100

 
* 1 đơn vị học trình tương ứng 15 tiết lý thuyết; 30 tiết thực hành tại phòng thí nghiệm; 45 tiết thực tập tại bệnh viện, cộng đồng.
* Các tiết học thực hành thiết kế trong chương trình này đã được quy đổi tương ứng với 01 tiết lý thuyết.
Các quyết định
Quyết định 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học;
Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;
Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế;
Thông báo số 1085/TB- BYT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế kết luận tại hội nghị kết hợp Viện – Trường trong đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, II và bác sĩ nội trú;
Công văn số 5662/BYT-K2ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Bộ Y tế về việc quy định tạm thời về tổ chức  đào tạo CKI,CKII, BSNT tại bệnh viện;
Quyết định số 2518/QĐ - BYT ngày 18/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao cho Viện Huyết học - Truyền máu TW nhiệm vụ đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I (BSCKI), bác sỹ chuyên khoa cấp II (BSCKII) chuyên ngành Huyết học – Truyền máu
 

Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến

 

Lượt người xem: 9805

Tin khác

0967 891 616
0437 821 898